Kwalificaties Psychologen Den Bosch

Alle psychologen zijn universitair geschoold, al onze therapeuten minimaal op HBO niveau. Daarnaast is iedereen aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Hiermee conformeren ze zich aan de beroeps (etische) richtlijnen en opleidingseisen.

Lees de kwalificaties van de psychologen en therapeuten bij de persoonlijke profielen op Psychologen Nederland of neem contact op met het secretariaat via 073 – 20 32 042.